انگشتر برلیان و مارکیز

وزن برلیان 1.23 قیراط/ وزن مارکیز 1.39 قیراط

جواهری ایوبی فخیم
LOADING