انگشتر برلیان و کوارتز قرمز

وزن 11.54 گرم/ وزن برلیان 0.23 قیراط/ وزن سنگ کوارتز 1.32 قیراط

جواهری ایوبی فخیم
LOADING