انگشتر برلیان

وزن 13.01 گرم/ وزن برلیان 1.19 قیراط

جواهری ایوبی فخیم
LOADING