انگشتر پایه جواهر بلک دایموند

وزن 5.49 گرم/ وزن سنگ بلک دایموند 3.33 قیراط

جواهری ایوبی فخیم
LOADING