انگشتر برلیان، مارکیز

وزن 7.92 گرم/ وزن برلیان 0.52 قیراط/ وزن مارکیز 2.51 قیراط/

جواهری ایوبی فخیم
LOADING