انگشتر برلیان، توپاژ و یاقوت کبود

وزن 12.11 گرم/ وزن برلیان 1.16 قیراط/

جواهری ایوبی فخیم
LOADING